Plinske peèi BERETTA
  Plinske peèi RADIANT
 
 domov
 servis in kontakt
 o podjetju
 
 ROTEX
 

::: SERVIS in KONTAKT:::

 

 

VSAK DELAVNIK

 • od 7.30 do 8.30 na telefon 01 286 44 70

 • od 8.30 do 16.00 na GSM 041 623 909.

Prijava napak za pogodbene stranke:
Ponujamo vam prednost pri odpravi napak in dežurstvo v nujnih primerih ob sobotah, nedeljah in praznikih!

POGODBENO SERVISIRANJE ZA OBDOBJE ENEGA LETA VKLJUČUJE:

 1. Plinotesnost plinskih instalacij od požarnega ventila ali plinomera do porabnika (peč, štedilnik, bojler)
   

 2. Odvod dimnih plinov in pregled prezračevanja
   

 3. Delovanje peči z nastavitvami.
   

 4. Informacije o delovanju peči in prijave napak vsak dan med 8.00 in 20.00 uro.
   

 5. Prednost pri odpravi nepravilnosti - število posegov neomejeno!
   

 6. Vodenje evidence o stanju vaše peči od dneva zagona in vseh nadaljnih letnih servisih
   

 7. Obveščanje o morebitnih spremembah telefonskih številk ali naslova servisa.

NOVO
Opravljamo tudi meritve
dimnih plinov!

 

info@taubi-tr.si
© 2008 TAUBI-T.R. d.o.o.